Notícies - 2002 i anteriors
   
El districte econòmic de la Granvia de l'Hospitalet
 
Articles apareguts a la premsa: El País
La Vanguardia
El Periódico

Notícia apareguda a BTV

(20-12-2002)


El 18 de desembre Josep Roca i Joaquim Clusa impartiran la conferència El districte econòmic Granvia de l'Hospitalet: una operació metropolitana de qualitat i d'impacte global al Forum'21 de l'Hospitalet de Llobregat.

més informació
targetó

(11-12-2002)


Fracaso de la liberalización

Article aparegut al diari El País el 8 de desembre de 2002 en el debat sobre la pujada del preu dels habitatges.

llegir article

(9-12-2002)


Projecte Leonardo da Vinci

El CPSV organitza els dies 29 i 30 de novembre el 3rd. Meeting del projecte comunitari Leonardo da Vinci "Skill and Competencies Development in Local Agenda 21 Process"

A més del CPSV hi participen nou organismes de recerca d'Itàlia, Alemania i Suècia.

La finalitat del projecte, que es desenvolupa durant els anys 2002 i 2003, és la definició d'un model formatiu i l'elaboració del material didàctic necessari per a la preparació de personal de les administracions públiques en el projecte, la coordinació i la participació pública en els processos de les Agendes 21 Locals.

Web del projecte: http://www.ambiente-lavoro.it

més informació sobre el projecte

(29-11-2002)


Modelització del Cádiz del s. XIX

El Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat ha finalitzat per a l'empresa Gedas i l'Ajuntament de Cádiz, una maqueta virtual d'aquesta ciutat a finals del segle XIX. Aquest treball s'ha dut a terme amb la coordinació de Pilar Garcia, la direcció tècnica de Javier Monedero i Francisco Muñoz com a responsable del LMVC.

veure imatges

(29-11-2002)


Jornada sobre las Actividades de Investigación en el Ámbito de Política de Suelo y Valoraciones

El dia 12 de noviembre el CPSV organizó una jornada, dirigida especialmente a los alumnos de tercer ciclo, para dar a conocer las actividades de investigación y formación que se realizan en el ámbito de la Política de Suelo y Valoraciones.

ver presentaciones

(15-11-2002)


Proyecto de Ley del Catastro Inmobiliario

Este Proyecto de Ley está actualmente en el Congreso de los Diputados en proceso de tramitación.

document en format PDF

(13-11-2002)


Los precios de vivienda suben un 8,85% el primer semestre de 2002

document en format PDF

(31-10-2002)


Un SIG per a la gestió de la informació cara a la recuperació dels interiors d'illa

El Centre de Política de Sòl i Valoracions CPSV de la Universitat Politècnica de Catalunya està realitzant per encàrrec de PROEIXAMPLE un sistema SIG que integri la gestió i consulta d'informació en relació a la recuperació de nous interiors d'illa. El projecte pretén facilitar a PROEIXAMPLE l'acompliment dels objectius de millora de la qualitat de vida dels ciutadans amb l'execució del planejament vigent que permet la transformació i recuperació dels interiors d'illa de l'Eixample, en àmbits que inclouen nous usos que combinen les zones enjardinades, centres d'oci i equipaments. Es tracta de la creació d'un sistema que integri les illes i parcel·les, la informació necessària, l'estructura, el procediment de consulta i el disseny de sortides adients per l'anàlisi i visualització gràfica dels aspectes essencials de treball necessaris per a la gestió de la transformació dels interiors d'illa de l'Eixample.

més informació

(23-10-2002)


II Conferència Internacional sobre Museologia dels Jaciments Arqueològics

El LMVC ha presentat els seus treballs d'escanejat làser i construcció d'un model virtual de les restes arqueològiques del Born a la Segona Conferència Internacional sobre Museologia dels Jaciments Arqueològics organitzada per Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona.

veure presentació

(9-10-2002)


Barcelona ocupa el duodécimo puesto europeo en producción científica
La capital catalana y Madrid, entre las que más han crecido desde 1981

Article aparegut al diari El País el 28 de setembre de 2002.

llegir article

(30-09-2002)


 
Barcelona, la metròpolis europea amb un creixement més acusat de l'activitat científica

El Centre de Política del Sòl i Valoracions (CPSV) de la Universitat Politècnica de Catalunya ha desenvolupat, al sí del programa INTEREG IIC de la Unió Europea, un estudi sobre la producció de les principals ciutats del món en matèria de recerca.

  document en format PDF  [ versió en català | english version ]
 


ESCANER LASER 3D de CYRA

El Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad (LMVC) adquirió un escáner láser portátil de alta resolución para el modelado arquitectónico en tres dimensiones.

El uso de láser es uno de los métodos más convenientes para la visualización y modelado de estructuras complejas y lugares, en forma completa, precisa, y en tiempo real. Actualmente se está desarrollando un modelo digital del Mercado del Born y la Puerta del Trentenari del Consistori de Barcelona.

La finalidad de este proyecto es contar con un levantamiento tridimensional virtual de estos monumentos, con resoluciones de hasta 1mm que nos permita contar con un registro completo en formatos digitales.

CYRA

LEICA

LIDAR

 

(20-09-2002)


El CPSV assessora el planejament urbanístic de la ciutat xinesa de Shenyang, Liaoning

Joaquim Clusa(1) està desenvolupant durant els mesos d'agost i setembre una tasca d'assessorament a la Sustainable Shenyang Urban Planning Project. El projecte es realitza per mitjà d'un conveni amb Huszar Brammah, Urban and Regional Planning Consultants, essent financiat per la UE, en el marc del EU-China Training Programme.

(1) Investigador del CPSV, director dels cursos de postgrau de la UPC "Finançament i Programació de l'Urbanisme" i "Estudis de Viabilitat de Projectes Immobiliaris i Urbans" i co-director del curs "El Projecte Immobiliari"

(17-09-2002)


Barcelona 'petita', Barcelona 'gran'

Article aparegut al diari El País el 12 de setembre de 2002.
Autor: Josep Roca Cladera.

llegir article
 


PLA DE SANEJAMENT DE L´HISENDA MUNICIPAL 2003-2005

El CPSV ha realizado, por encargo del Ayuntamiento de Cerdanyola, un Plan de Saneamiento de la hacienda municipal. Este Plan trata de definir unas políticas de ingresos, de gastos y de endeudamiento que permitan superar la situación de insuficiencia financiera actual y que, al mismo tiempo, aseguren a medio y largo plazo el mantenimiento de la cantidad y calidad de los servicios municipales y el incremento de las inversiones.

El estudio, que abarca un horizonte de ocho años, analiza la problemática de los presupuestos municipales de los últimos años, la comparación con otros municipios y el impacto que tendrá el Centro Direccional en los ingresos y gastos locales hasta el año 2010.
 


Evolució de la població de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana, 1996-2001

  document en format PDF
 


INTELCITY

El CPSV pertany a una xarxa europea de recerca INTELCITY (IST-2001-37373), dirigida per la Universitat de Salford d'Anglaterra, que agrupa diverses universitats i centres de recerca finançada per la Unió Europea, a través del Programa d'Information Society Technologies (IST). Aquesta xarxa té l'objectiu d'explorar les oportunitats per al desenvolupament sostenible de les ciutats, amb l'aplicació intel·ligent de les Tecnologies d'Informació i Comunicació (ICTs).

També existeix una sèrie de xarxes regionals, com per exemple la xarxa de la regió del Sud i Mediterrània en el que participa el CPSV.

Es celebrarà un primer taller a Oslo (Noruega), els dies 25 i 26 de setembre de 2002, per a examinar les perspectives de les ciutats sostenibles a través de la societat del coneixement.

http://www.scpm.salford.ac.uk/icpart

més informació (en format PDF)
 


El mercat immobiliari residencial de  nova planta  a Barcelona 2001

Amb la presentació d’aquest resum de la publicació Estudi del mercat immobiliari residencial de nova planta a Barcelona 2001, es tracta de presentar i actualitzar la línia de treball iniciada al 1994 amb el desenvolupament d’una Base de Dades Immobiliària, conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona per aportar informació del sector immobiliari de Barcelona.

El document MERCAT IMMOBILIARI D'HABITATGE NOU DE BARCELONA 2001 es un extracte de la Base de Dades que resumeix la informació recopilada de les promocions visitades i estudiades en oferta durant l'any 2001, per tal d'aportar un coneixement sintètic però de gran utilitat sobre les seves característiques arquitectòniques i proporcionalitat amb els valors immobiliaris urbans. Incidint en aspectes relatius al volum d'oferta, perfil i tipus de productes d'habitatge ofertats, nivell de preus i distribució de preus a Barcelona ciutat.

  document en format PDF  
 

El mercat immobiliari residencial de  segona ocupació  a Barcelona 2001

L'anàlisi de la dinàmica del mercat de segona ocupació presenta una seriosa dificultat perquè els camins de comercialització d'aquest tipus d' oferta són molt diversos i sovint poc transparents de cara a la informació pública. En aquest sentit, s'han realitzat en el marc del CPSV uns estudis de seguiment mensual de l'oferta en premsa amb l'objectiu de mesurar el volum d'oferta detectada en la ciutat, la renovació o estabilització de l'oferta, el tipus de productes, i el nivell de preus a Barcelona.

  document en format PDF  
 


Elements de reflexió sobre la possible implantació d'un campus d'arquitectura i edificació a la zona del Fòrum 2004

Aquest treball planteja alguns elements de reflexió en relació a la proposta avançada pel nou Equip de Direcció de la UPC sobre la possibilitat de traslladar l’Escola d’Arquitectura de Barcelona a la zona del Besòs, anomenada “Campus de Llevant”.

  document en format PDF (3.5 Mb)
 


Enquesta als arquitectes sobre l'exercici de la professió

Aquest treball presenta els principals resultats de l'enquesta sobre l'exercici de la professió dirigida als arquitectes i que es va realitzar durant el mes de maig de 2002.

  document en format PDF
 


Cap a un model explicatiu dels fluxos residència / treball a la Regió Metropolitana de Barcelona

Aquest estudi vol contribuir a l'explicació del patró de distribució espacial dels fluxos residència / treball a la RMB a partir de la construcció d'un model gravitatori.

  document en format PDF (1.9 Mb)
 


INTERREG IIC

Durant el transcurs de 2000-2001 el CPSV va realitzar un treball d'investigació per al Ministeri de Medi Ambient, a través de la Secretaria d'Estat d'Aigües i Costes. L'estudi va formar part d'un treball transnacional, dintre del Projecte Marc "Estudi Prospectiu del Sistema Urbà del Sud-oest Europeu", del Programa Comunitari INTERREG IIC.

Aquest treball va estar dirigit a proporcionar una anàlisi sobre l'estat del sistema urbà -composat per les àrees metropolitanes, les ciutats mitjanes i la xarxa complementària- de l'extensió territorial anomenada Sud-oest Europeu/Diagonal Continental (SE/DC). Aquest espai del sud-oest d'Europa agrupa tota la Península Ibèrica, més les regions franceses d'Aquitaine, Midi-Pyrénées i Languedoc-Roussillon.

El CPSV va realitzar la part de l'estudi corresponent a la caracterització territorial i funcional de les àrees metropolitanes espanyoles, és a dir Barcelona, Madrid, Màlaga, Sevilla, València, Bilbao i Saragossa.

  resumen ejecutivo (282 Kb) (document en format PDF)

municipis de l'AM de Barcelona (document en format PDF)
 


Modelització del Fossar de les Moreres 

 

 


Estructura de la mobilitat metropolitana

Aquest treball presenta alguns dels resultats obtinguts sobre l'estructura de la mobilitat metropolitana, com a part d’un projecte europeu dintre del Programa Comunitari INTERREG IIC per caracteritzar les àrees metropolitanes espanyoles en termes territorials i funcionals.
Partint de les dades de mobilitat obligada per motiu de treball, s'examinen diversos aspectes com l'obertura, l'estructura de les subcapçaleres metropolitanes o la distància dels fluxos d'aquesta mobilitat a les àrees de Barcelona, Madrid, Màlaga, Sevilla, València i Bilbao. Finalment s'arriba a establir dos models diferenciats d'organització espacial: el monocèntric (predominant a gairebé totes les àrees) i el policèntric (on Barcelona n'és l'exemple característic) com a model potencialment més sostenible.

  document en format PDF  
 


Llibre Blanc de l'habitatge a les Illes Balears

És un treball encarregat per la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de les Illes Balears que té per objectiu analitzar tots aquells factors que incideixen en l'estat actual de l'habitatge a les Illes Balears amb la intenció d'elaborar una diagnosi de la situació actual, preveure els escenaris futurs en funció de l'evolució o comportament dels diferents factors i proposar directrius d'actuació per encaminar les propostes d'actuació cap a l'escenari o escenaris desitjats.

  document en format PDF  

Per elaborar d'aquest treball s'ha creat la Base de dades de l'habitatge de les Illes Balears (BDHIB). Es tracta d'un recull de dades de temàtica econòmica, de població i principalment d'habitatge (el parc, la dinàmica i l'evolució de preus), procedents de diferents fonts oficials com l'IBAE, l'INE, el Ministeri de Foment o Eurostat, així com indicadors d'elaboració pròpia, per a l'anàlisi de les Illes Balears des de diferents nivells: europeu, espanyol, d'illes i municipal.

 


     tornar