Notícies - 2004
   
Estada a la University of Georgia

Robert Colombo que gaudeix d'una Beca FPI al CPSV, realitzarà durant els propers mesos una Estada breu a la University of Georgia (UGA) , als Estats Units d'Amèrica per a la qual també ha obtingut una beca suplementària del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La tasca a desenvolupar anirà relacionada amb tècniques de Remote Sensing i Agent Based Modelling.

(23-12-2004)


La Producción Científica en el Arco Mediterráneo

El CPSV ha colaborado con el Aula Barcelona en la realización de un estudio sobre la producción científica en las regiones que, desde Andalucía hasta Lazio, conforman el Arco Mediterráneo. Dicho informe, que forma parte integral del programa Interreg "Cooperation des Metropoles Mediterranéennes", está basado en un análisis bibliométrico, cuyo objeto final es el de brindar un panorama tanto de la intensidad de la producción científica, como de los principales campos de investigación, tanto en las regiones como en las grandes ciudades de esta eurorregión emergente.

En este sentido se destaca que, Cataluña es, dentro de las 12 regiones NUT 2 estudiadas, la tercera en artículos científicos después de Lazio que ocupa el primer lugar y Rhone Alpes. Sin embargo, a escala urbana, Barcelona es la segunda productora científica después de Roma. Destacan, como las principales instituciones productoras de esas ciudades, la Universidad de la Sapienza, y la Universidad de Barcelona respectivamente. Desde la perspectiva temática, Cataluña está especializada con respecto a la UE-15 en las áreas de: medicina, química, física y ciencias agrícolas; por el contrario Lazio, que tiene una producción más diversificada que Cataluña, está especializado en: física, medicina, neurociencia, ingeniería, biología, bioquímica, matemáticas, entre otras.

(13-12-2004)


Model de predicció territorialitzada de la demanda principal d'habitatge

En la línia dels models territorials prospectius, el CPSV, està desenvolupant un sistema de predicció territorialitzada de la demanda principal d'habitatge. El sistema, a més de considerar les tècniques demogràfiques clàssiques en aquest tipus d'estudis, té la novetat d'incorporar models d'interacció espacial. D'aquesta manera s'aconsegueix fer una prognosi més precisa a l'escala dels sistemes urbans, i sobre tot, municipal. Aquest model complementa els estudis fets en la matèria pel CPSV a escala regional i estatal.

Actualment el model està sent implementant per a avaluar les necessitats futures d'habitatge a Reus i Castellar del Vallès, en el marc d'un conveni de col·laboració entre la UPC i els Ajuntaments respectius.

(10-12-2004)


Valoració econòmico-social del recinte urbà del Fòrum Universal de les Cultures

El CPSV, conjuntament amb els alumnes del curs de Valoració Ambiental de segon cicle i del Màster de Medi Ambient i Sostenibilitat, impartit aquí mateix, han realitzat un exercici de valoració econòmico-social del recinte urbà del Fòrum Universal de les Cultures. L'objectiu del mateix és apropar-se a la valoració que han fet els visitants del recinte de l'ús com espai públic. La metodologia ha consistit, principalment, en l'aplicació del mètode de cost de viatge i la valoració contingent, partint de 839 enquestes realitzades. Les principals conclusions són:

1) l'esforç econòmic que han fet els visitants (3.323.120 viatges i 2.392.646 persones) per a poder visitar l'esdeveniment durant els 141 dies de durada, equivalent a 395,7 milions d'euros considerant no només el cost del viatge, sinó també, el valor del temps, és superior al cost de l'organització de l'esdeveniment, que segons xifres oficials ascendeix a 318 milions d'euros, i per tant queda compensada
 
2) considerant una afluència de 3,44 milions de visites-viatges per any, que segurament s'aconseguiran després d'un procés de consolidació, la inversió pública en urbanització i condicionament quedaria compensada l'any 2014 amb l'esforç econòmic agregat del conjunt de visitants-viatgers.


(10-12-2004)


Jornadas de Museología

El Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad (LMVC) ha presentado una ponencia  sobre las Aplicaciones de realidad virtual en el campo de la museología en la VIII Jornada de Museología organizada por el Museo Arqueológico de Alicante y dedicada en esta edición a Los museos y las nuevas tecnologías.

ver ponencia

(30-11-2004)


Setmana de la mobilitat sostenible

El CPSV ha participat en una jornada tècnica emmarcada dins la Setmana de mobilitat sostenible celebrada del 8 al 14 de novembre a Barcelona, amb la ponència Beneficis econòmic-socials de la política de regulació integral de l'aparcament.

veure ponència

(30-11-2004)


L'arquitecte Bahaa Al Haddad del CPSV és entrevistat per El País

L'arquitecte Bahaa Al Haddad de nacionalitat palestina explica en una entrevista al "ciberpaís" els objectius de la seva investigació en la tecnologia dels Sistemes d'Informació Geogràfica i l'anàlisi d'imatges satèl·lit per elaborar un sistema que permeti gestionar el cadastre i la planificació de la ciutat de Gaza. Segons explica encara no s'ha pogut estructurar una recaptació d'impostos per habitatges i per tant no es pot fer una planificació dels serveis que necessiten els habitants de Gaza.

veure article

(23-11-2004)


4º Congreso sobre la Inmigración en España: Participación y Ciudadanía

En el marco del 4º Congreso sobre la Inmigración en España: Participación y Ciudadanía realizado en Girona entre los días 10 y 13 de noviembre, el CPSV participo con la ponencia "Análisis de la distribución territorial de la inmigración en la RMB". El objetivo del trabajo es el de analizar el asentamiento de la población extranjera en el territorio en función de las diferentes nacionalidades y las características socioeconómicas de la RMB.

Link congreso: http://www.udg.edu/congres_immigracio/

ver ponencia

Noticia publicada en La Vanguardia

(16-11-2004)


Deducción del modelo gravitatorio a través de la maximización de la entropía

Gran parte de los procesos urbanos, y sociales en general, pueden ser abordados desde la perspectiva de la interacción espacial que se suscita entre los agentes que intervienen. En este sentido, las principales aportaciones modelísticas han venido de la "física social", sugerida seminalmente por Carey a mediados del siglo XIX.

En este contexto, una de las aportaciones más importantes fue realizada por Alan Wilson (1970; 1974) al introducir el principio de la entropía al cálculo de la probabilidad de interacción intrínseco a los modelos gravitatorios.

El objetivo de este ensayo es el de demostrar, desde la perspectiva matemática, los fundamentos que soportan el principio de la maximización entropía, y sobre todo, su integración en los modelos de interacción espacial.

  ver trabajo

(10-11-2004)


UDMS, 2004 24TH URBAN DATA MANAGEMENT SYMPOSIUM

En la ciudad de Chioggia - Venecia, se ha desarrollado los días 27, 28 y 29 de octubre de 2004; UDMS, 2004 24TH URBAN DATA MANAGEMENT SYMPOSIUM, en que el Centro Política de Suelo y Valoraciones ha participado con dos presentaciones:

Más información

(2-11-2004)


Jornada tècnica sobre "Els nous instruments per a la planificació i l'avaluació de la mobilitat"

El proper 5 de novembre la Diputació de Barcelona organitza una jornada tècnica sobre Els nous instruments per a la planificació i l'avaluació de la mobilitat en la qual participaran Josep Roca Cladera i Montserrat Moix amb una conferència sobre Les relacions funcionals a la província de Barcelona: els nous sistemes urbans.

Més informació i programa

Web Diputació de Barcelona: http://www.diba.es

(29-10-2004)


Reunió de treball del Grup d'Investigació de Mobilitat i Territori

Es celebrarà una reunió de treball del Grup d'Investigació de Mobilitat i Territori, els dies 4-5 de novembre a València. Aquest Grup està format per diversos grups de recerca de les Universitats d'Alacant, Girona, Pablo de Olavide (Sevilla), Granada, Huelva i València, i també la UPC.

Aquest Grup de Recerca té la finalitat d'analitzar la mobilitat quotidiana com element clau en la configuració de l'espai urbà a Espanya i, en conseqüència, com a factor que explica les noves condicions d'organització, escala i estructura de l'esmentat espai.

(29-10-2004)


Jornada sobre "El Baix Vallès: realitat o ficció?"

El dia 22 d'octubre, Josep Roca farà la conferència inaugural El Baix Vallès, dins de la proposta de racionalització municipal a Catalunya a les jornades organitzades pel Centre d'Estudis Molletans que en la seva 7a edició es debat el tema: El Baix Vallès: realitat o ficció?

http://www.centreestudismolletans.org

(20-10-2004)


Seminaris de treball

El CPSV engega un cicle de seminaris de treball oberts a totes les persones que puguin estar interessades. El proper dilluns 27 de setembre s'exposarà el treball Model prospectiu de demanda d'habitatge.

Calendari

(23-9-2004)


Fira Galàctica 2004

El CPSV i el LMVC presenten a la Fira Galàctica els principals desenvolupaments de nous sistemes de coneixement i representació de la ciutat mitjançant la utilització de tecnologies especialitzades. El conseller en cap de la Generalitat Josep Bargalló farà la inauguració de la 11a edició demà. La Fira es celebra a Vilanova i la Geltrú i durarà fins el dia 19 d'aquest mes.

Stand LMVC-CPSV

(15-9-2004)


LA ARQUITECTURA DEL FORUM BARCELONA 2004

El CPSV ha publicat en format DVD una recopilació dels treballs de modelat en 3D del Forum de Barcelona realitzats en el LMVC durant els darrers anys. En aquest DVD es recull des del desenvolupament urbanístic de la zona al modelat del recinte i l'arquitectura efímera, i també s'hi inclou un escenari interactiu. 

Adquisició del DVD

(15-9-2004)


XXth Congress International Society for Photogrammetry and Remote Sensing

Es va celebrar el XXth Congress de la International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), del 12 al 23 de juliol de 2004, a Istanbul (Geo-Imagery Bridging Continents) (http://www.isprs2004-istanbul.com) on el CPSV va participar.

Es va presentar els resultats de l'estudi realitzat conjuntament amb la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB), per a SPOT IMAGE (http://www.spotimage.com) i el Centre National d'Etudes Spatiales (França), dins del context del programa internacional sobre l'avaluació de l'aplicació de satèl·lit SPOT5 (SAVP), per confirmar la potencialitat de les aplicacions d'SPOT5 pel que fa al tema de planejament urbà.

L'estudi desenvolupat pel CPSV i la MMAMB va ser dirigit a examinar la qüestió d'urban sprawl a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, fent ús d'imatges satèl·lit de 1995 i de 2003.

Monitoring urban sprawl around Barcelona's metropolitan area with the aid of satellite imagery ( veure ponència)

(26-7-2004)


Reconstrucció virtual de Bam

El diari El País ha publicat un article sobre la modelació 3D de la ciudadella de Bam a Iran (destruïda el desembre passat per un terratrèmol). Aquest projecte és una iniciativa conjunta entre l'empresa Geovirtual i el Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat (LMVC) de la UPC, els quals han signat un conveni amb el Ministeri d'Urbanisme d'Iran i la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya el finançarà. 

Article aparegut a El País (versió paper | versió digital)

(15-7-2004)


Presentació de treballs

Avui s'han  presentat a la premsa dos treballs realitzats en el CPSV:

- Les àrees metropolitanes espanyoles. Evolució 1991-2001  veure presentació  (11.5 Mb)
 
- Evolució dels sistemes urbans a Catalunya, 1996-2001   veure presentació  (2.8 Mb)
 

 

Recull de premsa (9-7-2004):
El País
Avui
El Periódico

(8-7-2004)

 


Article sobre el treball Cap a una nova organització territorial de Catalunya

Avui el diari El País publica un article sobre el treball Cap a una nova organització territorial de Catalunya realitzat pel CPSV.

Article aparegut a El País

Treball:     Més informació
                 Mapa de la proposta

(5-7-2004)


Seminario "IPC, IVA E VIVENDA: O DEVALO DAS RENDAS BAIXAS"

El dia 17 de junio se celebró un seminario en Santiago de Compostela donde participó en CPSV con la conferencia "Los precios de la vivienda y el IPC" a cargo de Josep Roca.

Ver programa del Seminario

Ver conferencia

(29-6-2004)


El mercat immobiliari de la Regió Metropolitana de Barcelona i comarques centrals de Catalunya

El País ha publicat un article sobre els símptomes de la moderació dels preus de l'habitatge a Barcelona basant-se en un estudi realitzat per Joaquim Clusa, Josep Roca i Sara Mur del CPSV, i publicat a l'Informe territorial de la província de Barcelona de 2004 que edita la Cambra de Comerç i la Diputació de Barcelona. 

Article aparegut a El País

Així mateix, El Periódico en destaca la frenada i davallda imminent i progressiva.

Article aparegut a El Periódico

(28-6-2004)


Conferències a Colòmbia

L'investigador i professor del CPSV Joaquim Clusa va estar convidat per la Universidad de Los Andes de Bogotà i pel Lincoln Instutute for Land Policy de Boston per donar dues conferències els dies 25-28 de maig, al Fòrum "Región, gestión del suelo y participación en plusvalías. Los aportes de la Ley 388 de 1997 a la gestión urbana y regional" y al Seminari-Workshop "Avalúos y procesos de gestión de suelo". Hi van participar acadèmics i experts de Colòmbia, Brasil, Argentina, Mèxic i Espanya.

veure programa

(28-6-2004)


ESTUDIS URBANS AMB TECNOLOGIA INFORMÀTICA SIG

Les tecnologies de la Informació avancen i hem cregut necessari fer un text que aporti referents del potencial d'estudi i coneixement de la ciutat que incorporen les tecnologies informàtiques i el SIG. Proporcionar els conceptes elementals d'estructura urbana, criteris i procediments de treball fonamentals per a la seva visualització sintètica, mitjançant l'exploració de bases d'informació urbana en format digital i aplicacions informàtiques basades en SIG convencionals Desktop Mapping (PC), orientats a l'estudi dels elements vertebradors de la realitat urbana com els usos predominants, activitats, densitat i qualitat d'edificació, entre d'altres aspectes rellevants en àmbit territorial, planejament i a l'urbanisme.

Aquest text recull el document d'estudi per a l'assignatura de lliure elecció ALE 2004, Estudis Informàtics amb Tecnologia SIG, de l'ETSAB.

Adquisició de la publicació

(11-6-2004)


Conferència sobre "L'operació urbanística del Fòrum 2004"

El dia 10 de juny el Col·legi d'Economistes de Catalunya va organitzar una conferència sobre L'operació urbanística del Fòrum 2004 amb les intervencions dels membres del CPSV: Josep Roca, Joaquim Clusa i Sara Mur, a més d'altres persones vinculades amb aquesta operació urbanística.

Presentacions realitzades:

  •  
De la modelització virtual a la realitat: Una eina del CPSV per a la gestió de projectes
Josep Roca, CPSV
  •  
El finançament de l'operació urbanística: El "motor" econòmic de l'ajuntament de Barcelona
Joan Molina, director financer d'Infrastructures de Llevant, S.A.
  •  
Els impactes econòmics a Barcelona i Sant Adrià: Els consorcis intermunicipals, garantia de la gestió conjunta
Jordi Siquella, gerent del Consorci Intermunicipal del Besòs
  •  
La rendibilitat econòmica de l'operació urbanística per a les hisendes municipals: Innovant l'avaluació d'impactes
Sara Mur, CPSV
  •  
El balanç fiscal municipal: es poden mantenir estàndards i recuperar dèficits metropolitans
Joaquim Clusa, CPSV
  •  
Moderador: Xavier Segura, vice-president de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya

(11-6-2004)


Informe del mercat immobiliari a Barcelona 2003

En virtut del conveni que el CPSV té amb l'Ajuntament de Barcelona per a la realització d'un estudi de mercat immobiliari de barcelona en base a la creació d'una base de dades immobiliàries (2002-2005), s'ha elaborat un informe sobre el mercat immobiliari a Barcelona de l'any 2003.

veure informe

(9-6-2004)


PUBLICACIÓ DEL CD DE L'EXPOSICIÓ CIUTAT I TERRITORI VIRTUAL

Amb motiu de la realització entre el 9 i el 12 de febrer del 2004, de l'exposició Ciutat i Territori Virtual a l’ETSAB, s'ha elaborat un CD de la mateixa, que conté una presentació dels treballs exposats i els vídeos de les activitats realitzades. 

Aquesta exposició es va realitzar per presentar els treballs i experiències en les àrees de modelització d'entorns reals en 3D i d'aplicacions de Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) desenvolupades en el Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat.

Adquisició del CD

(9-6-2004)


Cap a una nova organització territorial de Catalunya

L’objectiu principal d'aquest estudi consisteix en l’elaboració d’una metodologia que permeti establir de manera racional i rigorosa la delimitació d’àmbits supramunicipals per a l’exercici eficient de les funcions i serveis públics, la qual permeti una nova organització administrativa del territori.

  veure resum

Adquisició de la publicació

(1-6-2004)


Seminario "Metrópolis/Tecnópolis del arco mediterráneo"

Programa del seminario

Presentación: "El 'conocimiento', elemento clave de la ciudad del siglo XXI"

Artículo: "Ciudad y Ciencia: ¿Hacia una Redistribución de la Producción Científica de las Principales Urbes del Mundo?"

(18-5-2004)


Prospectives de Demanda d’Habitatge Principal a Catalunya 2001-2011

La demanda d’habitatge de la població actualment assentada a Catalunya es reduirà un 37% en 10 anys, segons un estudi de la UPC. El treball, elaborat pel Centre de Política del Sòl i Valoracions, preveu que almenys el 33% de la necessitat total d’habitatge en aquest període provindrà de la població immigrant, la qual cosa transformarà dràsticament el perfil i la demanda immobiliària.

  més informació
  veure presentació

Adquisició del treball

(6-5-2004)


Conferència sobre "L'organització territorial a Catalunya: reflexions sobre la comarca del Vallès Occidental"

Avui Josep Roca impartirà la conferència sobre "L'organització territorial a Catalunya: reflexions sobre la comarca del Vallès Occidental", acte organitzat per la Fundació Bosch i Cardellach.

Lloc: Auditori de la Cambra de Comerç de Sabadell, carrer Alfons XIII, núm. 45
Data i hora: 22 de març a les 19.30h

veure invitació

(22-3-2004)


Jornada sobre "LA VALORACIÓN HIPOTECARIA. ORDEN ECO/805/2003"

El Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC, amb la finalitat de tractar els temes de més actualitat, organitza aquesta jornada amb la intenció de respondre i debatre la nova Normativa Hipotecària.

En els últims anys s'han produït diverses modificacions a la normativa de valoracions hipotecàries destinades a millorar la qualitat tècnica de les valoracions, i a redefinir el paper de les Societats de Taxació, exigint mecanismes de control suficients a fi de garantir la qualitat dels informes.

Uns mesos després d'entrar en vigor la nova normativa, és especialment oportú plantejar una jornada tècnica de debat entre els professionals del sector, a fi de revisar els principals reptes que es plantegen els taxadors i les societats de taxació. Les metodologies per a determinar el valor hipotecari o valor sostenible en el temps, els models de valoració automatitzada, els estudis de mercat i la seva utilització a la valoració hipotecària per garantir els valors i la uniformitat de criteris a les societats de taxació, són alguns dels punts que actualment s'està plantejant el sector i que seran objecte de debat en aquesta jornada.

  més nformació

Dia: 18 de març de 2004
Lloc: Sala d'Actes de l'edificio Nexus I

(11-3-2004)


Conferencias sobre el Análisis de los Sistemas Urbanos

El CPSV organiza este mes de marzo dos conferencias dentro de la línea de investigación del Análisis de los Sistemas Urbanos.

19 marzo La gestión metropolitana de la Zona Metropolitana de México
Alfonso Iracheta Cenecorta
 
23 marzo Modelos de la ciencia y la política
Silvio Funtowicz

más información

(10-3-2004)


Lectura Tesis Doctorals

Propera lectura de tesis desenvolupades en el marc del programa de doctorat Gestió i Valoració Urbana

15 març La gestión urbana en la periferia de la ciudad de Puebla, México. 1990-2000. Los asentamientos irregulares ubicados en las zonas ejidales de las colonias populares
Doctorant: María Lourdes Flores Lucero
Directora: Pilar Garcia Almirall
 
22 març Construcción de lineamientos post-normales para la gestión metropolitana de los asentamientos humanos del valle de México
Doctorant: Jesús Rodríguez Rodríguez
Director: Josep Roca Cladera

Ambdues tesis es llegiran a les 12h a l'Aula Pi Calleja de l'ETSAB.

(10-3-2004)


Barcelona del Siglo XVIII

El proyecto Barcelona del Siglo XVIII tiene su origen en el encargo realizado por TV3 al Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad de un modelo 3D de la ciudad de Barcelona de principios del XVIII. El objetivo del encargo original era mostrar en un programa de televisión como era la ciudad y la vida de sus habitantes durante la época. En el programa también participaron como asesores el historiador Albert Garcia Espuche y el arqueólogo Pere Lluís Artigas entre otros.

Este proyecto ha dado paso a la construcción de un escenario virtual de navegación "on line" de dicho modelo. La navegación puede realizarse sobre la Barcelona actual y sobre la Barcelona de 1714 activando y desactivando las capas correspondientes.

El escenario Barcelona del Siglo XVIII ha sido elaborado gracias a la colaboración de GeoVirtual y requiere la previa instalación del software de navegación GeoShow3D Lite.

Para navegar sobre el modelo haga clic aquí

(8-3-2004)


EL AYUNTAMIENTO DE HUESCA FIRMA UN CONVENIO CON EL CPSV PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE VIABILIDAD URBANÍSTICA Y ECONÓMICA

El CPSV ha recibido el encargo de estudiar la viabilidad del desarrollo de la operación urbanística prevista en el Plan General Municipal, recientemente aprobado, conocida como el sector de "Las Harineras". Se trata de una zona céntrica actualmente ocupada por dos empresas harineras y talleres en funcionamiento de una superficie de 8,5 Ha que tiene un potencial de unos 140.000 m2 de techo edificable; su transformación en usos residenciales y terciarios permitirá esponjar y extender el centro urbano de Huesca hacia el Sur. Un objetivo básico del trabajo es la firma de un Convenio urbanístico, aceptado por empresas industriales, residentes, propiedad inmobiliaria y Ayuntamiento, facilitando el traslado de las empresas dentro del término municipal manteniendo los puestos de trabajo. La presentación de los trabajos a los medios de comunicación y a los interesados fue presidida por el Alcalde de Huesca, Sr. Elboj, la concejala de Urbanismo, Sra. Tovar y por el Director del CPSV, Dr. Roca, con la asistencia de los técnicos municipales (Sr. Cruz, Sr. Tejada y Sr. Sierra), tres profesores del CPSV (J. Clusa, C. Pérez y S. Mur) y dos colaboradores técnicos (J. Vall y N. Garcia).

(5-3-2004)


Premi Pi i Sunyer

En Jordi Bosc, és un doctorant que ha merescut el reconeixement de diferents entitats catalanes pel seu projecte de tesi sobre "el problema de l'habitatge en la vellesa a Catalunya", tesi que dirigeix la Dra. Pilar Garcia Almirall. Recentment ha estat guardonat per La Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, amb el treball que porta per títol: Habitatge i desigualtat social a Catalunya presentat per en Jordi Bosc i Olga Gibaja.

La Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals havia convocat aquest Premi, en la seva tercera edició, amb l'objectiu de fomentar la investigació i la difusió del coneixement sobre temes autonòmics i locals.

Aquesta recerca s'emmarca en el context del Programa de Doctorat de Gestió i Valoració Urbana, de la Universitat Politècnica de Catalunya.

(20-2-2004)


IntelCities

IntelCities (les Ciutats Intel·ligents) és un projecte d'investigació i desenvolupament tecnològic per a reunir el coneixement i l'experiència avançats del govern electrònic (e-govern), sistemes de planejament i la participació ciutadana a través d'Europa.

El projecte és dirigit per les ciutats de Manchester i Siena, i reuneix unes divuit ciutats europees, vint empreses de TICs (incloent Nokia i CISCO), i trenta-sis grups d'investigació incloent el CPSV.

El projecte forma part de Sisè Programa marc de la Unió Europea, amb €6.8m del pressupost de €11.4m del programa de Tecnologies de Societat d'Informació de la Unió Europa. Té una duració de 18 mesos des de gener de 2004 fins a juliol de 2005.

IntelCities ajudarà a aconseguir la meta de la política de la UE de la Societat del Coneixement abans del 2010 per formes noves del govern electrònic de ciutats i inclusió social més gran, per l'accés augmentat a serveis per ciutadans i negocis.

El projecte es proposa crear un conjunt nou i innovador de serveis interoperables de l'e-govern que proporcionarà informació a tots ciutadans i empreses sobre tots els aspectes de la vida en la ciutat via aplicacions recíproques basades en l'INTERNET per tota la ciutat.

El CPSV està col·laborant a IntelCities dins d'un dels subprojectes sobre la regeneració urbana, anomenat e-Regeneration. Aquest subprojecte tracta del desenvolupament de sistemes per a l'ús específic en la regeneració urbana i la seva integració amb altres sistemes de la ciutat per aconseguir els beneficis de treballar en un entorn holístic.

http://www.intelcitiesproject.com

(16-2-2004)


Exposició de treballs: CIUTAT I TERRITORI VIRTUAL

Del 9 al 12 de febrer es realitzarà l'exposició Ciutat i Territori Virtual, a l'aula Torres Clavé patrocinada per la sots-direcció d'activitats culturals de l'ETSAB. Aquesta exposició es realitza amb motiu de la presentació de treballs i experiències en el camp de la modelització d'entorns reals en 3D i en el d'aplicacions de Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG).

ACTE INAUGURAL
Dimarts 10 de febrer a les 12.30 h Sala d'Actes de l'ETSAB

PRESENTACIONS I EXPERIÈNCIES
Durant els dies de l'exposició es realitzaran diferents activitats de presentació de treballs:

- Presentació de vídeos de projectes
- Visualització de WEB Maps
- Demostració d'usos d'aplicacions de SIG
- Demostració d'ús de l'escàner làser

  veure tríptic

LABORATORI DE MODELITZACIÓ VIRTUAL DE LA CIUTAT
La creació del Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat (LMVC), ha estat una iniciativa del Centre Específic de Recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya, Centre de Política de Sòl i Valoracions (CER-CPSV). Aquest ha tingut el suport de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i ha estat impulsat pels departaments de Construccions Arquitectòniques I i Expressió Gràfica en l'Arquitectura I.

http://www.upc.es/cpsv/lmvc/

(26-1-2004)


Publicat el treball "La cooperació interregional i el desenvolupament estratègic: La dimensió europea"

L'Observatori de Desenvolupament Estratègic a Catalunya (ODECAT) ha col·locat a la seva web el text íntegre de l'estudi "La cooperació interregional i el desenvolupament estratègic: La dimensió europea", realitzat pel CPSV per encàrrec del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a través de l'Observatori esmentat.

Aquest estudi forma part de la col·lecció Panorama 7 Territoris, que té l'objectiu de posar a l'abast de totes les persones i institucions interessades en el desenvolupament estratègic, una sèrie de documents basats en una aproximació prospectiva als reptes i oportunitats de futur del territori de Catalunya.

"La cooperació interregional i el desenvolupament estratègic: La dimensió europea" està dirigit a examinar temes de cooperació entre les diferents regions europees pel que fa a la planificació i l'ordenació territorial, i al desenvolupament estratègic, tot aplicat a la realitat catalana. El treball examina importants aspectes de l'ordenació territorial europea i del desenvolupament estratègic, mitjançant una anàlisi dels principals documents i estudis en aquesta matèria, com per exemple la Perspectiva de Desenvolupament Territorial Europea, publicada per la Comissió Europea l'any 1999, que és el document bàsic on es troben els objectius i orientacions polítiques acordades entre els quinze Estats Membres de la Unió Europea (UE15), respecte a la planificació territorial. També l'estudi fa referència a les diverses iniciatives territorials comunitàries, destacant la iniciativa INTERREG III que depèn del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i que fomenta les cooperacions transfrontereres, transnacionals i inter-regionals, per afavorir l'ordenació equilibrada de territoris pluriregionals.

  veure treball

Web ODECAT: http://www.odecat.net

(23-1-2004)


El LMVC desenvolupa un model virtual del Fòrum 2004

El Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat va desenvolupar els models virtuals de la zona d'intervenció del Forum de les Cultures de 2004.

(22-1-2004)


     tornar